Nieuwe website WBE Kromme Rijn

Het overzetten van de website naar deze nieuwe omgeving van AllUnited is in goede samenwerking met AllUnited tot stand gekomen.  AllUnited heeft veel basis informatie kunnen migreren naar de nieuwe omgeving en dat scheelt een hoop werk, denk hierbij aan het overzetten van WBE Kromme Rijn ledengegevens en boekhouding.

Gelukkig heeft AllUnited jarenlange ervaring en kennis in het maken van websites voor verenigingen, dat heeft ons als WBE kromme Rijn veel tijd bespaart. Verder heeft AllUnited onderzoek gedaan naar hoe leden de website eigenlijk gebruiken. Dat komt samen in deze nieuwe WBE Kromme Rijn website.

Welke doelen moeten er vervult worden?

Het in kaart brengen van de doelen voor een vereniging is essentieel voor een goed werkende website. Na onderzoek zijn wij tot de volgende rangschikking van de doelen gekomen:

  1. Bestaande leden actuele informatie (van en door leden) bieden 
  2. Nieuwe leden aantrekken
  3. Sponsors uitlichten

Ook al mocht u het niet eens zijn met de volgorde, het gebruik van de verenigingswebsites laat zien dat bestaande leden vooral op zoek zijn naar informatie zoals nieuwsbrieven, ontheffingen, verslagen van ledenvergaderingen en activiteiten binnen de vereniging. Opvallend is dat een verenigingswebsite juist veel terugkerende gebruikers heeft (de leden) in tegenstelling tot de meeste algemene websites, waar juist veel éénmalige bezoekers komen. Meestal heeft een verenigingswebsite een verdeling van 75% terugkerende bezoekers versus 25% éénmalige bezoekers. De ervaring die de website biedt dient dus optimaal te zijn voor de gebruiker die vaak op de website komt, dit zijn voor het grootste deel de leden.

Nieuws Overzicht