Werkzaamheden

De leden (jagers) en donateurs van WBE Kromme Rijn zetten zich in voor het beheer van het wild en de fauna in de omgeving. Dit gebied is rijk aan haas, konijn, fazant, wilde eend, houtduif, ree, vos, gans, kraai en kauw. De WBE speelt een actieve rol in de verbetering van de biotoop voor het wild. Er zijn velen activiteiten waar de leden van de WBE zich voor inzetten. Zo nemen zij actief deel aan de natuurschoonmaakdag. Zij zijn betrokken bij een projecten voor "kleine landschapselementen" bijvoorbeeld om akkerranden in te zaaien met gewassen die voor het verschillende diersoorten aantrekkelijk zijn. Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren en worden er bijvoorbeeld verkeerspunten gemeld waar vaak aanrijdslachtoffers vallen. Vervolgens worden er activiteiten bedacht en uitgevoerd om deze tegen te gaan. Meer weten over de activiteiten? Klik hier voor meer informatie

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.