Donateur worden van WBE Kromme Rijn

Steun de acties van WBE Kromme Rijn als donateur
Jaarlijks zetten zowel leden als donateurs zich in bij de acties rondom wild en faunabeheer. Tijdens de acties wordt vaak gebruik gemaakt van materialen die worden gedoneerd door leden, donateurs of sponsoren. U kunt hierbij denken aan informatiebordjes, afvalknijpers en veiligheidshesjes maar ook het onderhoud van de drone's kosten uiteraard geld. Wilt u een eenmalige donatie doen of lid worden als donateur? Dit wordt zeer gewaardeerd!

Een eenmalige donatie kunt u hieronder via de QR code doen. U bepaalt zelf welk bedrag u wilt doneren. 
Wilt u liever jaarlijks betalen en echt een steentje bijdrage door te helpen met activiteiten? Ga dan naar de lidmaatschapspagina

https://tikkie.me/pay/WBEKE/fc5pddXHsrhqxiLMQ2zmcc
Scan de QR code van de eerst volgende actie en bepaal zelf wat u wilt doneren. 


Lid worden als donateur
Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Bedrijf:
Postcode: *
Huisnummer: *
Straat: *
Woonplaats: *
Telefoon:
Mobiel: *
E-mail: *
Geboortedatum:
Beroep:
IBAN:
Akkoord met automatische incasso: Ja Nee
Jachtaktehouder: Ja Nee
Jachtaktenummer:
Lid Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging: Ja Nee
Lidnummer Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging:
Lid NOJG: Ja Nee
Lidnummer NOJG:
Opmerkingen:

Ik ben geïnformeerd over het privacybeleid en mijn rechten en plichten middels inzage in de privacyverklaring.

* Dit veld dient u verplicht in te vullen.

Met uw aanmelding als lid gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens door de WBE in het kader van uw lidmaatschap en conform de doelstellingen in de statuten.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.