Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Bedrijf:
Postcode: *
Huisnummer: *
Straat: *
Woonplaats: *
Land: *
Telefoon:
Mobiel: *
E-mail: *
Geboortedatum:
Beroep:
IBAN:
Akkoord met automatische incasso: Ja Nee
Jachtaktehouder: Ja Nee
Jachtaktenummer:
Lid Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging: Ja Nee
Lidnummer Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging:
Lid NOJG: Ja Nee
Lidnummer NOJG:
Opmerkingen:

Ik ben geïnformeerd over het privacybeleid en mijn rechten en plichten middels inzage in de privacyverklaring.

* Dit veld dient u verplicht in te vullen.

Met uw aanmelding als lid gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens door de WBE in het kader van uw lidmaatschap en conform de doelstellingen in de statuten.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.