WBE Kromme Rijn

WBE Kromme Rijn is opgericht in 1995 en telt momenteel bijna 400 leden.
De Kromme Rijn streek ligt in de kern van Nederland en heeft een karakteristiek afwisselend landschap.Uitgestrekte bossen, (hoogstam) boomgaarden, landbouw, graslanden en rivierafzettingen. Deze diversiteit van landschapselementen, in combinatie met de dieren die hierin leven vragen om een actieve rol van de WBE Kromme Rijn. Voor het behoud, de groei en het beheer van dit mooie stukje natuur in het centrum van Nederland. 
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.