Nieuws

Nieuwe website WBE Kromme Rijn

Donderdag 25 april 2019

Het overzetten van de website naar deze nieuwe omgeving van AllUnited is in goede samenwerking met AllUnited tot stand gekomen.  AllUnited heeft veel basis informatie kunnen migreren naar de nieuwe omgeving en dat scheelt een hoop werk, denk hierbij aan het overzetten van WBE Kromme Rijn ledengegevens en boekhouding.

Gelukkig heeft AllUnited jarenlange ervaring en kennis in het maken van websites voor verenigingen, dat heeft ons als WBE kromme Rijn veel tijd bespaart. Verder heeft AllUnited onderzoek gedaan naar hoe leden de website eigenlijk gebruiken. Dat komt samen in deze nieuwe WBE Kromme Rijn website.

Lees meer

Inning contributie 2019

Donderdag 25 april 2019

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om facturen voor de contributie, donateurs bijdrage en indien van toepassing reewildtoeslag op te maken. In de maand mei 2019  ontvangt u de factuur per e-mail van de penningmeester. Zorgt u ervoor dat er voldoende saldo op de rekening staat?

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Buienradar