Inning contributie 2019

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om facturen voor de contributie, donateurs bijdrage en indien van toepassing reewildtoeslag op te maken. In de maand mei 2019  ontvangt u de factuur per e-mail van de penningmeester. Zorgt u ervoor dat er voldoende saldo op de rekening staat?

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Nieuws overzicht