Inning contributie 2020

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om facturen voor de contributie, donateurs bijdrage en indien van toepassing reewildtoeslag op te maken. In de maand juli 2020  ontvangt u de factuur per e-mail van de penningmeester. Zorgt u ervoor dat er voldoende saldo op de rekening staat?

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Nieuws Overzicht