Aanmelding als lid of donateur

Aanmelden als lid of donateur van de WBE?

Wanneer men zich aanmeldt bij de WBE, zijn er twee mogelijkheden, als lid of donateur.

Wat bepaalt of de aanmelder lid dan wel donateur wordt?

Het lidmaatschap is gekoppeld aan het jachtgerechtigd zijn. Dit kan als men beschikt over:

  • een geldige jachtakte;
  • jachthuurovereenkomsten op minimaal 40 ha aaneengesloten gronden.

Naar aanleiding van de digitalisering van de gehele procedure rond beheer, schadepreventie en schadebestrijding zoals:

  • de ontheffingaanvraag;
  • een geldige jachtakte;
  • de toekenning van de ontheffing;
  • het uitprinten van de machtiging tot gebruik;
  • de tekst van de ontheffing, het document;
  • de periodieke rapportage van de resultaten van het gebruik.

ontstond bij de jachthouders de wens deze taak te kunnen delen dan wel doorgeven aan een medejager/combinant. 

Dit is gekoppeld aan de wens van de ontheffingsverlener (de Provincie Utrecht en de Faunabeheereenheid Utrecht) om toe te delen aan bij voorkeur leden van de WBE en heeft tot gevolg gehad dat de Faunaregistratiesysteem(FRS) de ruimte bood ook te werken met gemachtigde jachthouders als handelingsgerechtigden.

Daarop is besloten deze gemachtigde jachthouders als zodanig in te voeren in het FRS en hen in het bestand van de WBE naast leden jachthouders als lid op te nemen.

Alle andere belangstellenden worden als donateur in het bestand van de WBE opgenomen. Opgemerkt moet worden dat alle communicatie vanuit de WBE voor leden en donateurs gelijk is, evenals de deelname aan vergaderingen en andere activiteiten.